Concello de Esgos

 GAL  | ES  | EN 
marco

Ofertas en prazo

Ofertas co prazo de presentación non finalizado

Co fín de asegurar a transparencia e o acceso público a información verbo da actividade contractual do Concello de Esgos, ponse a dispor de todo o persoal interesado o presente perfil de contratante, de conformidade co establecido na Lei 30/2007 de contratos do sector público.

Utilice os seguinte apartados para consultar cada unha das categorías:

Ofertas en prazo | Pendentes de abrir as plicas | Pendentes de adxudicación provisional | Pendentes de adxudicación definitiva | Definitivas

 

Non hai rexistros que coincidan co resultado de búsqueda
Financia
Gobierno de España - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Xunta de Galicia - Presidencia - Secretaria Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica
Unión Europea - Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Concello de Esgos Praza da Souteira s/n, 32720 Esgos (Ourense) Telf. 988290000 Fax: 988290006 info@concelloesgos.com

 Mapa Web  -   Aviso legal  -   Política Cookies