Concello de Esgos

 GAL  | ES  | EN 
marco

Asuntos Sociais

Os servicios sociais de atención primaria constituén o nivel máis próximo ó usuario e o seu ambiente familiar e social

Asuntos Sociales

 • Dirección: Praza da Souteira, s/n.
 • Teléfono: 988 290000
 • Fax: 988 290006
 • Correo electrónico: servizosociais@concelloesgos.com
 • Traballadoras sociais: Silvia Gómez Álvarez e Ángeles Rodríguez Álvarez

Os servicios sociais de atención primaria constituén o nivel máis próximo ó usuario e o seu ambiente familiar e social, desenvolven programas e prestan axudas favorecedoras da participación, e benestar social das persoas ou grupos dentro do seu contorno comunitario, especialmente daqueles que están ou corren o risco de estar en situación de carencia ou marxinación.

O Centro de Servicios Sociais do Concello de Esgos está ubicado no l edificio da casa de Concello, situado nra Praza de la Souteira s/n (Esgos).
O persoal da área de Servicios Sociais está composto por dúas trabajadoras sociales e tres auxiliares de axuda no fogar. Dende os Servicios Sociais do Concello de Esgos lévanse a cabo os seguintes programas:

 1. Programa de orientación, asesoramento e información.
 2. Programa de axuda no fogar
 3. Programa de inserción social.
 4. Programa de animación, prevención e cooperación social.
 5. Programa de aloxamento alternativo.
 6. Programa "xantar na casa".
 7. Programa "Préstamo de axudas técnicas". ¡Novidade!
Financia
Gobierno de España - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Xunta de Galicia - Presidencia - Secretaria Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica
Unión Europea - Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Concello de Esgos Praza da Souteira s/n, 32720 Esgos (Ourense) Telf. 988290000 Fax: 988290006 info@concelloesgos.com

 Mapa Web  -   Aviso legal  -   Política Cookies