Concello de Esgos

 GAL  | ES  | EN 
marco

Novas

[14.04.10] Elección do Xuíz de Paz sustito de Esgos

No BOP nº78 de data 08-04-2010 publícase a convocatoria para a elección do Xuiz de Paz de Esgos. Poden participar na convocatoria todos os cidadáns que reúnan os seguintes requisitos:

- Ser español, maior de idade
- Non estar incurso nas causas de incapacidade previstas no art. 303 da Lei Orgánica do Poder Xudicial, así como nas incompatibilidades sinaladas no art. 389 e seguintes, a excepción do exercicio de actividades profesionais ou mercantís.

Documentación a presentar:

- Certificación de nacemento ou fotocopia autenticada do DNI
- Certificación expedida polo Rexistro Central de Penados e Rebeldes, e declaración complementaria á que fai referencia o art.2 da Lei 68/1980, no seu punto a), referente a "se se atopa inculpado ou procesado".
- Xustificación de méritos que poidan alegar

Prazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles contados a partir do 09/04/2010


Financia
Gobierno de España - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Xunta de Galicia - Presidencia - Secretaria Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica
Unión Europea - Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Concello de Esgos Praza da Souteira s/n, 32720 Esgos (Ourense) Telf. 988290000 Fax: 988290006 info@concelloesgos.com

 Mapa Web  -   Aviso legal  -   Política Cookies