Concello de Esgos

 GAL  | ES  | EN 
marco

Novas

[14.04.10] Axudas individuais

A Conselleria de Traballo e Benestar convoca axudas individuais destinadas á promoción da autonomía persoal e á accesibilidade para persoas mayores, persoas con discapacidade e persoas en situación de dependencia.


*Tipos de axudas*

·  Adaptacións funcionais do fogar e eliminación de barreiras
arquitectónicas e de comunicación no interior da vivenda

·  Adquisición de próteses dentais e audífonos

·  Axudas técnicas ou productos de apoio


*Beneficiarios* ·  Persoas mayores de 65 anos ·  Persoas con discapacidade ou en situación de dependencia, menores de 65 anos, que teñan recoñecida un grao de minusvalidez igual ou superior ó 33% ·Persoas que teñan recoñecida a situación de dependencia (Grao III,
niveis 1 e 2, Grao II, niveis 1 e 2) *Prazo de presentación*

Ata o 6 de maio de 2010


Financia
Gobierno de España - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Xunta de Galicia - Presidencia - Secretaria Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica
Unión Europea - Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Concello de Esgos Praza da Souteira s/n, 32720 Esgos (Ourense) Telf. 988290000 Fax: 988290006 info@concelloesgos.com

 Mapa Web  -   Aviso legal  -   Política Cookies