Concello de Esgos

 GAL  | ES  | EN 
marco

Novas

[07.05.18] Convocatoria para a elección do Xuiz de Paz

No BOP nº89 de data 19-04-2018 publícase a convocatoria para a elección do
Xuiz de Paz de Esgos. Poden participar na convocatoria todos os cidadáns
que reúnan os seguintes requisitos:

- Ser español, maior de idade
- Non estar incurso nas causas de incapacidade previstas no art. 303 da Lei
Orgánica do Poder Xudicial, así como nas incompatibilidades sinaladas no
art. 389 e seguintes, a excepción do exercicio de actividades profesionais
ou mercantís.

Documentación a presentar:

- Certificación de nacemento ou fotocopia autenticada do DNI
- Certificación expedida polo Rexistro Central de Penados e Rebeldes, e
declaración complementaria á que fai referencia o art.2 da Lei 68/1980, no
seu punto a), referente a "se se atopa inculpado ou procesado".
- Xustificación de méritos que poidan alegar

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 11 de maio.


Financia
Gobierno de España - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Xunta de Galicia - Presidencia - Secretaria Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica
Unión Europea - Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Concello de Esgos Praza da Souteira s/n, 32720 Esgos (Ourense) Telf. 988290000 Fax: 988290006 info@concelloesgos.com

 Mapa Web  -   Aviso legal  -   Política Cookies